Fitch: Επιβεβαιώστε την βαθμολογία BB της Ελλάδας με σταθερό …

Τελευταία ενημέρωση: 23/01 00:30

Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο “BB”, διατηρώντας παράλληλα σταθερές προσδοκίες, όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με τον Dar, η βαθμολογία της Ελλάδας αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος, το οποίο υπερβαίνει τις χώρες με βαθμολογία “BB” και “BBB”, καθώς και καλύτερη διακυβέρνηση από τις χώρες στην αντίστοιχη επένδυση. Βαθμός.

Τα οφέλη, σύμφωνα με την Aldar, αντισταθμίζονται από την αδύναμη μεσοπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης, το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και το πολύ υψηλό επίπεδο του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους.

Δείχνει επίσης ότι οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν το βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της χώρας, ακόμη και μετά το σοβαρό σοκ που η ελληνική οικονομία υπέφερε από την πανδημία Coronavirus, αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν.

Ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια

Σύμφωνα με τον Fitch, το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 9,2% σε ετήσια βάση τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, λόγω της απότομης πτώσης των εξαγωγών κατά περίπου 25%, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των τουριστικών αφίξεων. Για ολόκληρο το 2020, το σπίτι εκτιμά τη μείωση του ΑΕΠ κατά 10,2%.

Ωστόσο, ο Fitch σημειώνει ότι αναμένει μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη τα επόμενα δύο χρόνια, υποθέτοντας ότι η παγκόσμια κρίση υγείας θα υποχωρήσει σημαντικά και οι διαθέσιμοι πόροι θα απορροφηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όπως η καθυστέρηση του προγράμματος εμβολιασμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας, που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα, αλλά και ότι η αργή απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ θα “επιβραδύνει” “την αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Η Aldar αναμένει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αρχίσει να ανακάμπτει έντονα από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αν και προσθέτει ότι η «κληρονομιά» του 2020 και τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 «χαμηλώνουν» τις προβλέψεις του για το ρυθμό ανάπτυξης. Φέτος είναι μόνο 3%.

Η Fitch αναμένει ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια με τη μορφή επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάπτυξης θα εκταμιευθούν το 2021 και το 2022, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επιχορηγήσεις ύψους 16,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 10% αναμένεται θα εκταμιευθεί φέτος και 60% το 2022.

Η πολύ καλύτερη εικόνα που προβάλλεται φέτος και η ώθηση από το ταμείο ανάκαμψης κάνει τον Fitch να αναμένει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 7,6% το 2022, προτού επιβραδυνθεί στο εκτιμώμενο μεσοπρόθεσμο επίπεδο ανάπτυξης 1%, καθώς το κενό παραγωγής εξαλείφεται και αξιοποιεί . Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης σπιτιού σημειώνει ότι υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά αυτές τις προσδοκίες. Θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά το δυναμικό για ισχυρότερη ανάπτυξη που απαιτεί συνδυασμό αποτελεσματικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διατήρησης της χρηματοδότησης της ΕΕ, ενώ οι αρνητικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα παραμείνουν μεγαλύτερες από το αναμενόμενο σήμερα.

Έλλειμμα και χρέος

Το σπίτι σημειώνει ότι η απότομη μείωση του αριθμού των τουριστικών αφίξεων είχε σημαντική επίδραση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Εκτιμάται ότι το έλλειμμα διευρύνθηκε από 1,5% το 2019 σε 7,2% πέρυσι. Ωστόσο, αναμένει σταδιακή μείωση του ελλείμματος τα επόμενα δύο χρόνια, αναμένοντας να φτάσει το 5,7% το 2022.

Τόνισε ότι το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε περισσότερο στο 154,3% του ΑΕΠ το 2020 και παρέμεινε πολύ πάνω από τα επίπεδα των χωρών «BB».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από το αυξανόμενο χρέος της χώρας περιορίζονται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του οφείλεται στον επίσημο τομέα και από τη χαμηλή εξάρτηση της Ελλάδας από τις συνθήκες της αγοράς.

Μέτρα υποστήριξης

Ο Fitch σημειώνει ότι το συνολικό ποσό των μέτρων στήριξης για την οικονομία που πλήττεται από την επιδημία, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών ελαφρύνσεων και εγγυήσεων που δεν επηρεάζουν άμεσα τα δημόσια οικονομικά, εκτιμάται σε 24 δισεκατομμύρια το 2020 και 7,5 δισεκατομμύρια το 2021. (Σύνολο 17% του ΑΕΠ Σύνολο 2019).

Προσθέτει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει τη μείωση των επιδοτήσεων και των φορολογικών απαλλαγών κατά 0,8% του ΑΕΠ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι ο συνδυασμός μέτρων στήριξης, περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας και αυτόματων σταθεροποιητών θα οδηγήσει το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης από πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2019 σε εκτιμώμενο έλλειμμα 9,3% το 2020. Ωστόσο, προσθέτει . Ότι η οικονομική ανάκαμψη κατά τα επόμενα δύο χρόνια θα οδηγήσει στο έλλειμμα σε 7,2% φέτος και 2,6% το 2022.

Αρχείο χρεών

Ο οίκος σημειώνει ότι βάσει των προβλέψεων και των υποθέσεων του, το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 180,5% στο τέλος του 2019 σε 210,5% του ΑΕΠ στα τέλη του 2020. Ωστόσο, αναμένει ότι ο δείκτης θα μειωθεί στο 206,9% έως το τέλος του 2020. 2021 και περαιτέρω στο 191,5% έως το τέλος του 2022.

Σημειώνει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα παραμείνει πολύ υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχουν παράγοντες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητά της: το «μαξιλάρι» ρευστότητας της χώρας είναι μεγάλο (περίπου το 20% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) και μπορεί να καλύψει απροσδόκητες αυξήσεις όσον αφορά τις δαπάνες , τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν στον τομέα. Τυπικό και συνεπώς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι χαμηλό, ενώ το πρόγραμμα αποπληρωμής είναι μέτριο και η μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους (περίπου 20 χρόνια) είναι ένα από τα καλύτερα μεταξύ όλων των χωρών Fitch, μετριάζοντας έτσι τον κίνδυνο υψηλότερων επιτοκίων.

Δείχνει επίσης ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει συμπεριλάβει ομόλογα ελληνικού δημοσίου στο PEPP. Η PEPP έχει συνολική αξία 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ και με βάση το κεφάλαιο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (δηλαδή το μερίδιό της), θα επιτρέψει την αγορά ελληνικών ομολόγων ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 23% του ΑΕΠ) στη δευτερογενή αγορά.

Ο οίκος τονίζει ότι αυτό παρέχει στη χώρα σημαντική πρόσθετη ευελιξία χρηματοδότησης και αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους υπό έλεγχο.

Τέλος, σημειώνει ότι το 2020, το ελληνικό κράτος εξέδωσε ή επανέκδοση ομολογιών 12 δισεκατομμυρίων ευρώ με ιστορικά χαμηλά επιτόκια (1,2% τα 10 χρόνια του Οκτωβρίου).

Τράπεζες

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, ο Manzil ισχυρίζεται ότι παραμένει ένα αδύναμο σημείο στο προφίλ του δημόσιου χρέους. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την πρόσφατη πρόοδο που σημείωσε πτώση των NPL στο 35,8% το τέταρτο τρίμηνο από 42,1% προηγουμένως, και ονομαστική πτώση 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης σπιτιού αναμένει αύξηση των επισφαλών δανείων μετά τη λήξη του παγώματος των ελληνικών τραπεζικών δανείων. Ωστόσο, προσθέτει ότι ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να μειωθεί εάν οι τράπεζες εφαρμόσουν τιτλοποίηση δανείων που είχε προγραμματιστεί για το 2021, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Hercules.

Σημειώνει επίσης ότι η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος να ιδρύσει μια κακή εταιρεία για την αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων και να εφαρμόσει έναν νέο νόμο περί πτώχευσης από τον Ιανουάριο θα μπορούσε να είναι θετική για τις προοπτικές ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών μεσοπρόθεσμα.

Τέλος, η έκθεση σημειώνει ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης και τα επίπεδα ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών έχουν βελτιωθεί χάρη στην εισροή καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα και άλλες πρωτοβουλίες στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως νέες στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και παραχωρήσεις που χρησιμοποιούνται. Από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ως ασφάλεια

Λόγοι για μελλοντική προώθηση ή μη αξιολόγηση

Τέλος, ο ιδιοκτήτης σπιτιού σημειώνει ότι οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση στην αξιολόγησή τους είναι:

Δημοσιονομικός: Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται μετά την κρίση πανδημίας, για παράδειγμα λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, ανάκαμψης στην ανάπτυξη και συνεχώς μειωμένων επιτοκίων δανεισμού.

Μακροοικονομική: βελτίωση της δυναμικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και των επιπτώσεων του επιδημικού σοκ, ειδικά εάν βασίζεται στην εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης και στο σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά: ανανέωση προόδου Βελτίωση της ποιότητας των δομημένων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών τιτλοποίησης, οδηγώντας σε βελτιωμένη παροχή πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Αντίθετα, οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επιδείνωση της αξιολόγησης είναι:

Δημοσιονομική: Αποτυχία μείωσης του λόγου χρέους προς ΑΕγχΠ, για παράδειγμα λόγω παρατεταμένης περιόδου δημοσιονομικής χαλάρωσης και οικονομικής συρρίκνωσης.

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά: αρνητικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα που αυξάνουν τους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά και την πραγματική οικονομία, μέσω της ενοποίησης πιθανών δημοσιονομικών δεσμεύσεων ή / και της αδυναμίας παροχής νέων δανείων για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Μακροοικονομική: Απόδειξη των μακροπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων του επιδημικού σοκ στην οικονομία και πιθανή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Προσεχείς αξιολογήσεις

Δεδομένου του παρατεταμένου κλειδώματος, της ακόμη ανησυχητικής επιδημιολογικής εικόνας στην Ευρώπη, καθώς και της αργής έναρξης της εκστρατείας εμβολιασμού, οι αναλυτές ανέμεναν ευρέως ότι ο Fitch δεν θα κάνει καμία αλλαγή στην «βαθμολογία» της Ελλάδας ή στις προοπτικές της. Εκτός αυτού, το σπίτι είναι το λιγότερο αυστηρό, καθώς βαθμολογεί τη χώρα μας δύο βήματα κάτω από το επίπεδο επενδύσεων (με σταθερές προοπτικές), ενώ η Moody’s, S&P και DBRS, τρία βήματα.

Είναι γεγονός ότι το 2020 η Ελλάδα ήρθε στο προσκήνιο στην κατάταξη, αποτελεί εξαίρεση σε αυτό που έχει περιγραφεί ως έτος αρνητικών ενεργειών όσον αφορά την κατάταξη χωρών από τους «ελεγκτές» του παιχνιδιού. Αν και η θετική προοπτική που παρείχαν οι Fitch, Standard & Poor’s και DBRS για τη χώρα μας τον Απρίλιο του 2020 “αναγκαστικά” συρρικνώθηκε σε σταθερή, η Moody’s επέλεξε να μην “μιλήσει”. Ωστόσο, τον Νοέμβριο αποφάσισε να κάνει τη διαφορά και να δώσει στη χώρα την προώθηση που της άξιζε (ήταν επίσης η πιο αυστηρή από τις τέσσερις).

Είναι σαφές ότι η επιδημία δεν έχει σταματήσει την ανοδική πορεία στην οποία η αξιολόγηση της Ελλάδας ήταν, και την επόμενη περίοδο, με βάση την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής στη χώρα, αυτή η πορεία αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο. Η Citi αναμένει ότι τα σπίτια θα αλλάξουν τη στάση τους συνολικά το 2021 και ο πτωτικός κύκλος των αξιολογήσεων, λόγω της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ταμείο ανάκαμψης, θα σταματήσει και το 2022 αναμένεται να δει κυρίως τις περισσότερες αναβαθμίσεις. Οι αναβαθμίσεις στο σπίτι θα οδηγούνται από την Ελλάδα, όπως και η Πορτογαλία, κάτι που συνέβη πριν από την εκδήλωση της πανδημίας, σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα. Ταυτόχρονα, η JP Morgan εκτιμά ότι η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, θα δει αναβαθμίσεις από τους οργανισμούς αξιολόγησης φέτος, αν και δεν αναμένεται ακόμη η ανάκαμψη του επενδυτικού βαθμού, καθώς αυτό θα ισχύει για το 2022. Από την πλευρά της, η Société Générale ανέφερε πρόσφατα ότι οι αξιολογήσεις Ελλάδα από εταιρείες δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, παρά την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας και τη συρρίκνωση της οικονομίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επόμενα επτά “ραντεβού” για την Ελλάδα με εταιρείες φέτος είναι τα εξής: μετά το Fitch σήμερα, ακολουθούμενο στις 19 Μαρτίου από το DBRS, τον Απρίλιο, στις 24 του μήνα, η πόρτα των ελληνικών αξιολογήσεων και Standard & Poor’s, ενώ ο Moody’s θα περιμένει μέχρι τον Μάιο. Για την πρώτη προγραμματισμένη κατάταξή του, στις 21 του μήνα.

Οι δεύτεροι γύροι βαθμολογίας είναι στις 16 Ιουλίου από τον Fitch, στις 17 Σεπτεμβρίου από το DBRS, στις 22 Οκτωβρίου από την S&P και στις 19 Νοεμβρίου από τον Moody’s.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy