. . .

Φαινόμενο επιδημίας οι εξαφανίσεις προσώπων-Άλλαξε τακτική η Αστυνομία