. . .

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου 

Το Διοικητικό Δικαστήριο με σημερινή του απόφαση ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου να ακυρώσει άδεια οικοδομής του αιτητή, που είχε ανεγερθεί σε τ/κ γη, κρίνοντας πως ο αιτητής έχει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον προς καταχώρηση και συνέχιση προώθησης της παρούσας προσφυγής.

 

Περισσότερα…