Τέλος, αναλώσιμα πλαστικά από το 2021 – τα δέκα προϊόντα ανακλήθηκαν

Το νομοσχέδιο με τίτλο “Ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/904 / ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον” υποβλήθηκε χθες στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το οποίο η διάθεση πλαστικών μίας χρήσης θα απαγορευτεί από τον Ιούλιο του 2021.

Όπως ανακοίνωσε η RIS Κωστής Χατζιδάκις, στην πολιτεία, στην πραγματικότητα, τα αναλώσιμα πλαστικά θα αποσυρθούν 6 μήνες νωρίτερα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από την παρουσίαση του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκαν τρεις γύροι διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κοινωνικούς φορείς, ενώ παρέμεινε σε δημόσιες διαβουλεύσεις για τρεις εβδομάδες.

Τι παρέχει ο λογαριασμός

Η κατάργηση των αναλώσιμων πλαστικών από τον Ιούλιο του 2021 και στην πολιτεία από τον Ιανουάριο του 2021 προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει συγκεκριμένα από τον Ιούλιο την εισαγωγή 10 πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

Αυτά είναι τα ακόλουθα πλαστικά προϊόντα:

* Μαχαίρια

* Πιάτα,

* Αχυρο,

* Δοχεία φελιζόλ

* Φλιτζάνια φελιζόλ,

* Δοχεία τροφίμων φελιζόλ,

* Πίνετε αναδευτήρες,

* Μπατονέτες,

* Κάτοχοι μπαλονιών,

* Όπως και όλα τα είδη προϊόντων που αποικοδομούνται σε μικροπλαστικά (οξειδώσιμα πλαστικά).

Ο στόχος της απαγόρευσης αυτών των πλαστικών προϊόντων είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικών ποτηριών και πλαστικών δοχείων τροφίμων κατά 30% έως το 2024 και κατά 60% έως το 2026. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται:

Επανασχεδιασμός οικολογικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ένας υποχρεωτικός στόχος για ξεχωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών έχει τεθεί σε 77% το 2025 και 90% το 2029.

Για όλα τα απαγορευμένα προϊόντα, οι εναλλακτικές λύσεις καθορίζονται από την JMC, ενώ η απαγόρευση ξεκινά 6 μήνες πριν από το δημόσιο τομέα.

Όλα τα πώματα πρέπει να είναι προσαρτημένα στα μπουκάλια τους έως το 2024, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια πρέπει να κατασκευάζονται από 25% ανακυκλωμένα περιεχόμενα έως το 2025 και 35% αντίστοιχα έως το 2030. Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα μπουκάλια συμμορφώνονται με νέες απαιτήσεις, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο προσφέρει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15343

Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων έχουν κίνητρα να μειώσουν τις υποχρεωτικές συνεισφορές τους στα συστήματα ανακύκλωσης και το περισσότερο ανακυκλωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στα προϊόντα τους (περιβαλλοντική τροποποίηση).

Νέες απαιτήσεις ετικέτας εισήχθησαν, από τον Ιούλιο του 2021, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτά τα προϊόντα είναι πλαστικά ποτήρια, υγρά μαντηλάκια, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα καπνού.

Οι εκτεταμένοι κανονισμοί υπευθυνότητας προϊόντων θεσπίστηκαν έως τον Ιανουάριο του 2023 για δύο νέες ομάδες προϊόντων, όπως προϊόντα καπνού και αλιευτικό εξοπλισμό, καθώς και 8 άλλες κατηγορίες προϊόντων (ποτήρια ποτών, δοχεία τροφίμων, δοχεία ποτών, δοχεία, περιτυλίγματα, σακούλες μεταφοράς λεπτών και υγρών). Χαρτοπετσέτες και μπαλόνια). Τα εκτεταμένα συστήματα ευθύνης προϊόντων θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον καθαρισμό δημόσιων χώρων και παραλιών από αυτά τα απορρίμματα προϊόντων.

Κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση

Ο νόμος αυτός θεσπίζει επίσης εθνικά μέτρα με κίνητρα για την προώθηση της πρόληψης (επαναχρησιμοποίησης) στην παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων. Ειδικά με το τιμολόγιο:

– Εισήχθη περιβαλλοντική συνεισφορά για πλαστικά ποτήρια και δοχεία τροφίμων από 01.01.2022. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα πάνε στο πράσινο κουτί και θα επιστραφούν στους δήμους και τις περιφέρειες για να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από αυτά τα προϊόντα.

– Η δέσμευση για διάθεση των εναλλακτικών επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων έχει αναληφθεί από την 01.01.2022. Οι εταιρείες τροφοδοσίας, καθώς και η υποχρέωση πώλησης των προϊόντων τους με έκπτωση, σε περίπτωση που ο καταναλωτής διαθέτει τα δικά του επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία.

– Η υποχρέωση των δήμων να διαθέτουν δημόσια σιντριβάνια για δωρεάν παροχή πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα έχει τεθεί σε ισχύ, από την 1η Ιουλίου 2021.

Δημιουργία εθνικού συστήματος που εγγυάται την επιστροφή του πολίτη. Από τις 05.01.2023 οι πολίτες που επιστρέφουν στο σημείο πώλησης πλαστικά μπουκάλια – τα οποία θα χρεωθούν σε λίγα λεπτά – θα λάβουν επιπλέον μετρητά, ως ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση. Μια μελέτη εφαρμογής θα διενεργηθεί έως τον Ιούλιο του 2021 για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του μέτρου και τον καθορισμό της εγγύησης.

– Το οικολογικό σήμα έχει επεκταθεί σε όλα τα πλαστικά είδη μίας χρήσης που καλύπτονται από την οδηγία από την 03.01.2022, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποια προϊόντα προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση, ποια προορίζονται για ανακύκλωση και ποια κομποστοποίηση.

Αναστολείς – κυρώσεις

Ταυτόχρονα, στα εθνικά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά που περιέχονται στο νομοσχέδιο, παρέχονται συγκεκριμένοι αναστολείς, με τη μορφή κυρώσεων.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις διάθεσης προϊόντων που υπόκεινται σε εμπάργκο, πρόστιμο που αντιστοιχεί σε:

Στο προϊόν -1% στον όγκο πωλήσεων του προηγούμενου έτους, καθώς και στο

Για εστιατόρια: 5 ευρώ για κάθε προϊόν που προσφέρεται στην αγορά (με ελάχιστο πρόστιμο 1.000 ευρώ).

Εάν δεν επιστραφούν τα πλαστικά ποτήρια και οι συσκευασίες τροφίμων, θα επιβληθεί πρόστιμο:

– Σε εταιρείες τροφοδοσίας 1000 ευρώ για κάθε παράβαση, και σε περίπτωση επανάληψης, τα ποσά διπλασιάζονται.

Για τη διάθεση προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού για ανακυκλωμένο περιεχόμενο, επιβάλλεται πρόστιμο:

– στο προϊόν κατά -1% επί του όγκου των πωλήσεων του προηγούμενου έτους.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy