. . .

Συνεχίζει και στην Κοκκινοτριμιθιά τις ανακρίσεις το ΤΑΕ Πάφου