Πώς να παρέχετε μια εξαιρετική οικονομική υποστήριξη 400 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πώς να παρέχετε μια εξαιρετική οικονομική υποστήριξη 400 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Κ. Χατζηάκης: Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν όσοι είναι πραγματικά ανάγκη και έχουν πληγεί από την επιδημία – το εισόδημα των νοικοκυριών και το χαμηλότερο εισόδημα κατά το 2020

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περιέγραψε τους κύριους άξονες του σχεδίου που εκπόνησαν τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών για την καταβολή έκτακτου επιδόματος 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι και γεωτεχνικοί). Πτώματα.
Ο κ. Χατζηάκης ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς καθώς και τη στόχευση του μέτρου σε μελετητές που έχουν ανάγκη (με έμφαση σε νέους και άτομα με χαμηλό εισόδημα), θα καθοριστούν κριτήρια για τη χορήγηση βοήθειας. Πιο συγκεκριμένα, θα καθοριστεί ένα «ανώτατο όριο» για το εισόδημα των νοικοκυριών για το έτος 2020, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μείωση του εισοδήματος των δυνητικών δικαιούχων για την περίοδο από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Για εφάπαξ οικονομική υποστήριξη, ένα αίτημα υπεύθυνης δήλωσης θα υποβληθεί στο σύστημα πληροφοριών “ERGANI”.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι παραλήπτες πρέπει πρώτα να υποβάλουν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων τους κατά την περίοδο αναφοράς 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AADE).

Θα ακολουθήσει ένας αυτοματοποιημένος έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοήθειας (διασχίζοντας τα σχετικά δεδομένα στις πλατφόρμες ERGANI και AADE).

Στη συνέχεια, το αρχείο με τη λεπτομερή λίστα των δικαιούχων θα σταλεί στον οργανισμό απασχόλησης, ο οποίος θα προχωρήσει στην πληρωμή της οικονομικής βοήθειας. Υπενθυμίζουμε ότι το σχετικό ταμείο θα προέρχεται από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που ορίζονται στο ν. 3986/2011

Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων την επόμενη εβδομάδα για το άνοιγμα της πλατφόρμας εφαρμογής.

Το συνέδριο παρακολούθησε εξ αποστάσεως – εκτός από τον κ. Χατζηδάκη – Υφυπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνο Τσακλουόγλου, Κυβερνήτη του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη, Γενική Γραμματέα Εργασίας Άννα Στερτάκη, Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Υποθέσεων Πάφτια Μα, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνάς Δημήτρης Βερβίζος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός Κωνσταντίνος Κολιάς, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κολιάς, Πρόεδρος του Geo

Από το γραφείο Τύπου

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy