. . .

«Πληρώνω όσο πετάω» μέχρι τέλος του χρόνου σε σχέση με τα σκύβαλα