. . .

Παράδοση χρηματικού ποσού ως συνεισφορά για την κατασκευή πλαστικής ράμπας για πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία Μακένζι