Με … τρία σενάρια για την ανάπτυξη του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού 2021

Με ... τρία σενάρια για την ανάπτυξη του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού 2021

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 5,5% έως 7,5% το 2021 παρέχεται από το προσχέδιο προϋπολογισμού που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο από τον Υπουργό Οικονομικών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στυκούρα. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η αύξηση 7,5% εξαρτάται από την εκταμίευση επενδυτικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 4,5% έως 5%.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σταϊκούρα, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης “Ένας πολύ σημαντικός ρόλος στον προϋπολογισμό του 2021 διαδραμάτισαν οι ευρωπαϊκοί πόροι που η χώρα εξασφάλισε στις διαπραγματεύσεις του Ιουλίου 2020 και θα ρέει το 2021 στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Αντιδραστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι πόροι ενισχύουν την ανάκαμψη της χώρας προσθέτοντας δύο ποσοστιαίες μονάδες για ανάπτυξη το 2021, Από 5,5% (βασικό σενάριο) έως 7,5% (τελικό προσχέδιο πρόβλεψης). Στο δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη της επιδημίας, είτε το 2020 είτε το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η ανάπτυξη το επόμενο έτος θα περιοριστεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 4,5% έως 5%. “

Ο προϋπολογισμός του 2021, για λόγους ασφαλείας, διατηρεί το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2020 για το Covid-19, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από την υγεία και τις οικονομικές πτυχές της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2021. Αυτές οι ανάγκες και οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης του 2020 οδηγούν σε αναμονή Ένα αρχικό έλλειμμα 1% για το 2021, μια αναλογία που συνδυάζει τη συνεχιζόμενη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική με τη σύνεση που απαιτείται για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ισορροπίας της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η αναλογία θα επιδεινωθεί και θα μετακινηθεί στην περιοχή 3% στο δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο.

Για το 2020, το σχέδιο προβλέπει ύφεση 8,2%, μειώνοντας την ιδιωτική κατανάλωση κατά 6% και αυξάνοντας τη δημόσια κατανάλωση κατά 1,7%. Το ποσοστό ανεργίας θα φθάσει το 18,6%, μειώνοντας το 16,5% το 2021.

Για το επόμενο έτος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ελληνική οικονομία θα αυξηθεί σε 7,5% με την ιδιωτική κατανάλωση να φτάσει το 5,8%. Η γενική κατανάλωση θα μειωθεί επίσης κατά 1,8%, υποδηλώνοντας ότι τα μέτρα στήριξης θα μειωθούν.

Λεπτομερής ανάπτυξη για το 2020

Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020, το προκαταρκτικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης όσον αφορά την ενίσχυση της εποπτείας εκτιμήθηκε με πλεόνασμα 7488 εκατομμυρίων ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το πρωταρχικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης είναι το έλλειμμα 9,723 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή 5,7% του ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα έσοδα του γενικού προϋπολογισμού του κράτους για το 2020 δείχνουν σημαντική απόκλιση από τον στόχο, όπως αναφέρεται στην έκθεση προϋπολογισμού 2020, η οποία οφείλεται αφενός στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της κρίσης στην υγεία και, αφετέρου, στον αντίκτυπο συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Τα καθαρά έσοδα του γενικού προϋπολογισμού του κράτους, βάσει του προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των φορολογικών ανακτήσεων, εκτιμάται σε 50,147 δισ. Ευρώ, μειωμένα 4,563 δισ. Ευρώ, ή 8,3%, από τον στόχο του προϋπολογισμού 2020.

Εξοδα

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 υπολογίζονται βάσει του προϋπολογισμού σε 68.528 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 11.365 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με τον στόχο που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό 2020. Πρόκειται για μια μεγάλη αύξηση, όπως προκύπτει από την οποία η κύρια ανάλυση κόστους οφείλεται κυρίως στα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας Covid -19.

Προοπτικές για το 2021

Για το 2021, το αρχικό αποτέλεσμα για το γενικό αναμένεται να είναι έλλειμμα 2,083 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ.

Σε δημοσιονομική βάση, τα καθαρά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να φθάσουν τα 53,705 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 3,558 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή 7,1%, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του 2020.

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 (βάσει προϋπολογισμού) αναμένεται να ανέλθουν σε 63.884 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 4.645 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2020.

Παρεμβάσεις

Με το ξέσπασμα της επιδημίας Covid-19 το πρώτο εξάμηνο του 2020, η χώρα εφάρμοσε αμέσως μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την παροχή οικονομικής στήριξης στους πληγέντες τομείς της οικονομίας. Αυτές οι παρεμβάσεις χωρίζονται σε 59 κατηγορίες μέτρων (συνολικής αξίας 24.156 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 21.468 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2020 και 2.688 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του 2021.

Ιδιαίτερα για το 2021, οι παρεμβάσεις που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού έχουν ενδιαφέρον:

– Μείωση 3 εκατοστιαίων μονάδων στα ασφαλιστικά τέλη για υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα με κόστος 816 εκατομμύρια ευρώ,

Αναστολή πληρωμής της συνεισφοράς ιδιωτικής αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα με κόστος 767 εκατομμύρια ευρώ,

– Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και στήριξη 200 ευρώ σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας για περίοδο 6 μηνών στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας με κόστος 302 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2021,

– Το πρόγραμμα BRIDGE, το οποίο σχετίζεται με την πρώτη οικιακή υποστήριξη για τους δανειολήπτες που επλήγησαν από την επιδημία Covid-19, με κόστος 280 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2021,

– Επέκταση της μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας σε διάφορες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για τους τομείς που επλήγησαν από την επιδημία έως τον Απρίλιο του 2021 και αναστολή της πληρωμής τελών για συνδρομητικές τηλεοπτικές εκπομπές με συνολικό κόστος 113 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2021.

Εξοπλισμός

Οι πληρωμές για την εθνική άμυνα (προγράμματα εξοπλισμού) αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, αύξηση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το 2020.

Οι δαπάνες για τις μεταναστευτικές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε 564 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 414 εκατομμύρια ευρώ καλύπτονται από τον κανονικό προϋπολογισμό.

Χρέος

Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης εκτιμάται σε 369.100 εκατομμύρια ευρώ, ή 216,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, σε σύγκριση με 356015 εκατομμύρια ευρώ, ή 189,9% του ΑΕΠ το 2019, αύξηση 26,3 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019.

Ο όγκος του χρέους της κεντρικής διοίκησης το 2021 αναμένεται να φθάσει τα 374.500 εκατομμύρια ευρώ, ή το 202,2% του ΑΕΠ, μειώνοντας 14,0 εκατοστιαίες μονάδες από το 2020.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται σε 337.000 εκατομμύρια ευρώ, ή 197,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, σε σύγκριση με 331.063 εκατομμύρια ευρώ ή 176,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019, αύξηση 20, 8 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019. Το 2021, το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φθάσει τα 342.000 εκατομμύρια ευρώ, ή το 184,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση 12,7 εκατοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2020.

Λεπτομερές σχέδιο προϋπολογισμού.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy