. . .

Με παροιμίες επικρίνει τον Αναστασιάδη ο Μπαρίς Μπουρτζιού