Ιός κορώνας – Ελλάδα: 1121 νέες περιπτώσεις μεταλλάξεων – πού ανακαλύφθηκαν

Η γενετική ανάλυση ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γενετικής Επιτήρησης για το SARS-CoV-2, που λειτουργεί σε μορφή EODY, σε 1.567 τυχαία επιλεγμένα ή στοχευμένα δείγματα που καλύπτουν την περίοδο από 15 Απριλίου έως 27 Μαΐου 2021. Από τον έλεγχο, από 1.567 δείγματα, επιλεγμένα Συνολικά 1121 δείγματα με μεταβλητές ενδιαφέροντος (VOC) και 345 δείγματα με μεταβλητές υπό έλεγχο.

Από τα 1121 δείγματα γενεαλογίας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τα 1112 σχετίζονται με το B.1.1.7 (παραλλαγή VOC 202012/01), τα 5 αφορούν το B.1.351 / 501Y.V2 (παραλλαγή VOC 202012/02), τα 3 αφορούν 1.617.2 (VOC-21APR-02) και 1 σχετίζονται με το P.1.2 (VOC-21JAN-02). Μεταξύ των 345 δειγμάτων με στελέχη ελέγχου, 343 σχετίζονται με το στέλεχος B.1.1.318 (παραλλαγή E484K) και 2 σχετίζονται με το στέλεχος C.36. Επιπλέον, επιλέχθηκαν 8 δείγματα με το στέλεχος B.1.1.523 (παραλλαγή E484K), 2 με το B.1.1 (παραλλαγή E484K), 1 με το B.1.525 (παραλλαγή VUI-202102/03) και 1 με το B.1.1. 198 (παραλλαγή E484K) (Πίνακας 3).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Γονιδιώματος για το SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα, συνολικά 15.909 δείγματα από τοπικές περιπτώσεις έχουν δοκιμαστεί στη χώρα. Από αυτά, 13931 προέρχονται από τυχαία δειγματοληψία, 1325 προέρχονται από δειγματοληψία ή δειγματοληψία στόχου, και για 653 δείγματα, η μέθοδος επιλογής δεν είναι διαθέσιμη.

Μεταξύ 13.931 δειγμάτων που επιλέχθηκαν τυχαία στην περιοχή, τα τρία πιο κοινά στελέχη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή υπό έρευνα που απομονώθηκαν είναι το B.1.1.7 (Varianant VOC 202012/01), με ποσοστό 77.10%, ακολουθούμενο από το B. 1.1. 318 (η παραλλαγή E484K) κατά 7,62% και B.1.351 / 501Y.V2 (VOC 202012/02 παραλλαγή) κατά 0,32% (Πίνακας 4). Η εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου της σχετικής συχνότητας των αλληλουχούμενων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία για κάθε τύπο στελέχους, έως την εβδομάδα 20 φαίνεται στο σχήμα 1

Από τα 1325 δείγματα που ελήφθησαν ή επιλέχθηκαν με στοχευμένο τρόπο, βρέθηκαν 1185 ενδιαφερόμενοι που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή υπό παρακολούθηση, εκ των οποίων το 29,28% σχετίζεται με το στέλεχος B.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), 64,98% έως B. 1.1. 318 (παραλλαγή E484K) και 3,46% στην έκδοση B.1.351 / 501Y.V2 (VOC 202012/02 παραλλαγή). Επιπλέον, συνολικά 106 στελέχη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή υπό έρευνα ή ενδιαφέρον απομονώθηκαν από τα εισαγόμενα δείγματα περιπτώσεων, εκ των οποίων 100 στελέχη αφορούσαν το B.1.1.7 (παραλλαγή VOC-202012/01), 4 έως B.1.351 / 501Y. V2 (VOC 202012/02 παραλλαγή), 1 σε B.1.525 (VUI-202102/03 παραλλαγή) και 1 σε B.1.617.1 (VUI-21APR-01).

Πηγή: skai.gr

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy