. . .

Η Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, πρόσφατα απέκτησε το δικό της οίκημα στην Λάρνακα