Ενεργοποίηση του νέου ταμείου εγγύησης επενδύσεων

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο τύπου – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγύησης Επενδύσεων για την παροχή εγγυημένων επενδυτικών δανείων σε μικρές και μεσαίες εταιρείες ανακοινώθηκε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σβένας, και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Alan Godard και εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο νέος διαχειριστής κεφαλαίων είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο θα ενεργεί ως εγγυητής για τα επενδυτικά δάνεια, έως και 80%. Το ταμείο χρηματοδοτείται από κοινού από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (EPANEK), από το ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Με την αύξηση της τράπεζας, ο προϋπολογισμός του ταμείου θα αυξηθεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας των μικρών και μεσαίων εταιρειών και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους έργων, με νέα δάνεια χαμηλού επιτοκίου, μειωμένες εγγυήσεις και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής.

Το Ταμείο Εγγυήσεων Επενδύσεων, του οποίου η συμφωνία ίδρυσης υπεγράφη στις 6 Μαρτίου 2020, στο Παλάτι του Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew McDowell, είναι ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση και την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και η επιχείρηση ανακάμπτει από την πανδημική κρίση υγείας του COVID-19.

Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στα πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και Procredit Bank – με τα οποία το ΕΤΕ έχει ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες. Τα επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα εκδώσουν τις σχετικές ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον.

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης ΣχοινάςΑναγγέλων:Οι εταιρείες σε όλη την Ελλάδα μπορούν τώρα να επωφεληθούν από αυτό το νέο και ενημερωμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων οικονομικών εμπειρογνωμόνων τους τελευταίους μήνες θα χρηματοδοτήσει 500 εκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται με την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Υφυπουργός Υπεύθυνης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης ΤσακίρηςΑναγγέλων:Το NSRF εξακολουθεί να είναι ο πρωταρχικός πυλώνας για την υποστήριξη, προώθηση και ανάπτυξη της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό το νέο ταμείο εγγύησης, το οποίο θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είναι μια άλλη στοχευμένη προσθήκη σε ένα συνεκτικό δίκτυο δράσεων και μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την παροχή ρευστότητας στην αγορά. Ειδικότερα, αφορά χαμηλού επιτοκίου επενδυτικά δάνεια που θα επιτρέψουν στις μικρές και μεσαίες ελληνικές εταιρείες να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη νέα πραγματικότητα που αναμένεται να διαμορφωθεί στην αγορά. Συνεχίζουμε, με «έξυπνα» και στοχευμένα οικονομικά εργαλεία, για να υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό την ενδυνάμωση των ελληνικών ΜΜΕ και την επομένη ρύθμιση.».

από την πλευρά του Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Alan GodardΑναγγέλων:Αυτή η νέα πρωτοβουλία, υποστηριζόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ωφελήσει άμεσα τους τομείς προτεραιότητας χάρη στη γνώση των τοπικών συνθηκών των τραπεζικών μας εταίρων στην Ελλάδα. Μαζί, θα διασφαλίσουμε ότι εκατοντάδες ελληνικές εταιρείες θα είναι σε θέση να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος ΕΤΕπ, μέσω των τεχνικών γνώσεων του Ομίλου Ιδιωτικών Επενδύσεων της Ελλάδας σε χρηματοοικονομικά και τεχνικά θέματα, δεσμεύεται να υποστηρίξει περαιτέρω μακροπρόθεσμες επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.».

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy