. . .

Δ. Πάφου: Δικαστήριο για όσους δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους

Εξόφληση δημοτικών τελών ( σκυβάλων, επαγγελματικού φόρου, άδειας λειτουργίας υποστατικού ) που επιβλήθηκαν το έτος 2018 σε οικίες και επαγγελματικά υποστατικά – Τελευταία ημερομηνία Τετάρτη 22 Μαϊου 2019.

 

Περισσότερα…