. . .

Δ. Λάρνακας: Βήματα διαμόρφωσης της περιοχής Παττιχείου

Ο τομέας της καθαριότητας, του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κάθε σύγχρονη πόλη. Έτσι, ο Δήμος Λάρνακας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος όσο αφορά θέματα περιβάλλοντος, δημιουργεί και ανακατασκευάζει νέους χώρους πρασίνου στην πόλη.

 

Περισσότερα…