. . .

Δρ. Παναγιώτης Ζαφείρης: «Πρόθεση μου όπως διεκδικήσω τη θέση του Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου»