. . .

Δημητράκης Δημητριάδης (14 Μαρτίου 1956): O εφτάχρονος ΗΡΩΑΣ της ΕΟΚΑ από τη Λάρνακα