. . .

Δημάρχος Λεμεσού Ν. Νικολαΐδης: “O Δήμος Λεμεσού παραμένει ο μητροπολιτικός δήμος της μείζονος Λεμεσού”