. . .

Δερύνεια: “Κουρείς και μουσικοί για την ειρήνη”