. . .

Αμμόχωστος: Θερμοκρασίες κάτω απ’το κανονικό