. . .

Αγία Νάπα: Άσκηση μη επανδρωμένων Αεροσκαφών

Ολοκληρώθηκε σήμερα το τετραήμερο εργαστήρι της Πολιτικής Άμυνας με θέμα ««Χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών  κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών».
Η τελευταία εργασία του εργαστηρίου αφορούσε σε άσκηση μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στην περιοχή «Λάντα» στην Αγία Νάπα.
Σύμφωνα με τον Δ/της περιφερειακής Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας και Αμμοχώστου Κυριάκο Χατζηγεωργίου, το σενάριο της άσκησης αφορούσε στον εντοπισμό ελλειπόντων προσώπων εντός της θάλασσας, ύστερα από ατύχημα.
Σκοπός της άσκησης, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου ήταν η αλληλογνωριμία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους, όσο και με τα μέλη της πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και της Αστυνομίας. Παράλληλα πρόσθεσε, σκοπός είναι να δοκιμαστεί ο εξοπλισμός, όχι τόσο το hardware όσο το software, που έχει εξελιχθεί από το το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου προκειμένου να βοηθήσουν την Πολιτική Άμυνα στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις επιχειρήσεις.
Ο στόχος των drones, σημείωσε, είναι να παρέχουν πληροφορίες για την λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. «Μια εικόνα που θα στείλουν τα drones, ανέφερε, είναι ξεκάθαρη και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες»
Τα συγκεκριμένα drones, σύμφωνα με τον τον Δ/της περιφερειακής Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, είναι εξειδικευμένα, με το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ότι φέρουν εξειδικευμένο λογισμικό.
«Το σημαντικό είπε, είναι το λογισμικό αλλά και η χρήση του σε κάθε περίπτωση. Διαφορετικά θα το χειριστεί κάποιος είπε, σε περιπτώσεις πλημμύρας, πυρκαγιάς ή στην εξεύρεση ενός ατόμου.
Στην άσκηση έλαβαν μέρος 45 εκπαιδευόμενοι από 16 χώρες-μέλη της ΕΕ και του Ισραήλ, οι οποίοι παρακολούθησαν και το εργαστήρι της πολιτικής Άμυνας.

 

Περισσότερα…