Έχει ανακοινωθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ιδιωτικών σωματοφυλακών για πανεπιστήμια

Ανακοινώθηκε πριν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Διαγωνισμός για πρόσληψη 400 πανεπιστημιακοί ιδιωτικοί φύλακες. Η ειδοποίηση πρέπει να προσδιορίζει Όροι συμμετοχής Στον ανταγωνισμό και Προσόντα των υποψηφίων, Τα Απαιτούνται δικαιολογητικά Καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο αριθμός των υποψηφίων προς πρόσληψη Ιδιωτικοί φύλακες Ορίστηκε στα τετρακόσια, με τη δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακόσια από Σύντομη λίστα, Εάν και όταν προκύψει ανάγκη εντός εννέα μηνών από το αρχικά επιτυχημένο ραντεβού.

Δεν πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τον υποψήφιο Είκοσι όγδοο έτος της ζωής του, να είναι Αποφοιτώ, να έχω Ύψος τουλάχιστον 1,70 mΝα είστε υγιείς και Τέλεια φυσική κατάστασηΚαι το Δεν έχετε τατουάζ σε ορατή τοποθεσία Και να έχουν σωματικά, διανοητικά και διανοητικά προσόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της αστυνομικής εργασίας.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Πώς θα είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία;

Πανεπιστημιακή Αστυνομία, δηλαδή Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημίου (OPPI) Το οποίο έχει ήδη θεσπιστεί σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα στελεχωθεί και θα αναλάβει δράση από τις αρχές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου τα μέλη του OPPI θα περιπολούν και σε περίπτωση βίας οι Έλληνες θα απευθυνθεί στην αστυνομία, προκειμένου να λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δράσης.

Πού θα εγκατασταθούν πρώτα οι ομάδες

Οι πρώτες ομάδες θα συσταθούν, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, κυρίως στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Και το Αριστοτελειο Πανεπιστημιο.

Ωστόσο, η ομάδα θα έχει πλήρη αστυνομικά καθήκοντα Δεν θα φέρει όπλαΑλλά οι μπάλες και τα πιπέρι σπρέι και χειροπέδες. Σε περίπτωση διάπραξης εγκληματικών πράξεων ΣυλλήψειςΕνώ, σε περίπτωση μεγάλης επίθεσης σε πανεπιστήμια όπου απειλούνται ζωές ή ζωτικές υποδομές, θα υπάρξει δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης με εξωτερικές μονάδες από το ΕΛ.ΑΣ.

Το OPPI θα ασκήσει τα καθήκοντά του πριν από την έρευνα, θα λάβει εντολές και θα λογοδοτήσει στην ελληνική αστυνομία, ενώ θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον πρόεδρο του πανεπιστημίου ή υπεύθυνο για θέματα προστασίας. Θα χωριστεί σε πέντε περιόδους και θα είναι διαθέσιμο σε πέντε πανεπιστήμια με τα πιο σημαντικά προβλήματα καθυστέρησης: EKPA, AUTh, ΕΜΠ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάτρα. Οι ομάδες θα σταθμεύουν για τέσσερα χρόνια και θα συνεργάζονται με τις πανεπιστημιακές αρχές, όπως επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σχέδια για κάθε πανεπιστήμιο

Η κυβέρνηση ετοιμάζει και προετοιμάζει ένα σχέδιο για το Υπουργείο Παιδείας για την προστασία και αποτροπή πανεπιστημίων από “εισβολείς” καθώς και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως σεισμοί και πυρκαγιές.

Όλα τα ιδρύματα θα προετοιμάσουν ειδικά σχέδια και σχέδια που περιλαμβάνουν χαρτογράφηση όλων των κτιρίων, αιθουσών και πλατειών με συγκεκριμένες πύλες ασφαλείας και εξόδους εξόδου. Ο στόχος των σχεδίων δράσης είναι στην πραγματικότητα η ασφάλεια των πανεπιστημίων που θα κληθούν τους επόμενους μήνες για να παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή που θα περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σημεία συγκέντρωσης για φυσικές καταστροφές και γενικά μια ολοκληρωμένη μελέτη που καταγράφει γραφεία στην τάξη και σκάλες που οδηγούν στις εξόδους, τα τμήματα και τις εξωτερικές εισόδους.

Πώς θα λειτουργήσει το OPPI;

Ο.Π.Π.Ι. Υπεύθυνος για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων στις εγκαταστάσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα για:

Α) Αποτροπή της διάπραξης οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης και αντιμετώπισής της εντός των κτιρίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Β) την πρόσληψη και λειτουργία κέντρων ελέγχου και τη λήψη σημάτων και εικόνων μαζί με το προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) την εκπλήρωση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με βάση το μέγεθός του, τις ειδικές ανάγκες, τη συχνότητα αποκλίνουσας συμπεριφοράς και το δικό του επίπεδο ασφάλειας και βαθμολογίας προστασίας, εγκαθιστά ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και άλλα συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν μέρος ή όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα:

Α) Προορίζεται για παρακολούθηση με λήψη ή καταγραφή της εικόνας και του ήχου μέσα και έξω από το AEI,

Β) Ηλεκτρονικές μηχανές για την ανίχνευση απαγορευμένων αντικειμένων και υλικών στις εισόδους των εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(C) Ακουστικοί και συναγερμοί έκτακτης ανάγκης, όπως συναγερμοί. Και το

Δ) Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Εκτός από τα τεχνικά ή τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας σήμερα, κάθε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μπορούν να ληφθούν μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας εκτός του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο διορισμός προσωπικού ασφαλείας.

Είναι προφανές ότι «η εγκατάσταση και λειτουργία σχεδόν τεχνικών προτύπων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο η πρόληψη και η αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων που ορίζονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δεκαοκτώ, δέκατο ένατο και είκοσι τρίτο του ειδικού μέρους του τον Ποινικό Κώδικα (Νόμος 4619/2019, 95 μ.Χ.) και τα εγκλήματα της νομοθεσίας, τον εθισμό. Ο στόχος της αντιπαράθεσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι επίσης να αποδείξει τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων και να εντοπίσει τον δράστη.

σημερινά νέα:

Εκλογές στην Κύπρο: το κυβερνών κόμμα φέρει απώλειες για την αντιπολίτευση

Οι κορυφαίες σχολές δράματος και οι σχολές χορού ανοίγουν τις πόρτες τους σήμερα – πρωτόκολλο υγείας

Έντυπο Ε9: Προθεσμία για τις αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις χωρίς ποινή

Ακολουθήστε το protothema.gr στις Ειδήσεις Google και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα

Δείτε τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει στο Protothema.gr

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

socialcity.com.cy