. . .

Έφθασαν στην Κύπρο οι No/Hugs στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Τουρ