. . .

Με αποφασιστικότητα και ξεκάθαρα μηνύματα προς Άγκυρα έφτασε στη ΝΥ ο Πρόεδρος