. . .

Λίγο πριν την άτυπη τριμερή η κάθοδος της Λουτ στην Κύπρο