. . .

Εντυπωσιακό βίντεο από τα “θεϊκά κοχύλια” στον βυθό των δημοτικών μπάνιων