. . .

Δήμος Λεμεσού: «Θα τον φτιάξουμε τον ποδηλατόδρομο πριν τον παραδώσουμε…»